Edinilmiş Dil Bozukluğu (Afazi)

Afazi

Afazi, genellikle bir inme ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasar görmesinden kaynaklanan bir dil bozukluğudur. Beynin belirli bölgelerinin vasküler, travmatik ya da tümöral zedelenmelerine bağlı olarak ortaya çıkar.  Beynin çeşitli bölgelerinin zedelenmeleri, dil fonksiyonunun belli yönlerini seçici olarak bozar. Bu bakımdan afazide, ya anlamayı, ya ifade etmeyi ya da her ikisini birden içeren bir dil kapasitesi bozulması söz konusudur. Genel olarak, kişilerin düşüncelerini ifade ederken zorluk çekmeleri durumuna verilen isimdir.

Afazi sorununu yaşayan insanların konuşmalarında ciddi bir bozukluk görülmektedir. Kendilerini ifade ederken zorluk yaşamaktadırlar. Bunlarla beraber afazi bozukluğu olan kişiler yazılan yazıları ve söylenen sözleri de anlayamayabilirler.

Afazi, beyinde yaşanan bir hasar nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu hasar nedeni ile kişiler jest ve mimiklerini kullanmakta zorluk çektikleri gibi sayıları da kullanma da yetersizlik yaşamaktadırlar. Terapi süresince kişinin öncelikle bu durumu kabul etmesi ve afazi problemi için konuşma terapisi alması gerekmektedir. Konuşma terapileri ile birlikte birçok alıştırma ve konuşma egzersizleri yaparak bu durumun etkilerini azaltılabilmektedir. Yapılan terapiler ve günlük yaşamda kullanılabilecek aktiviteler ile birlikte kişinin kendine olan güveninin arttırılması ve kendini ifade etme sürecinin hızlanması sağlanmaktadır.

Call Now Button
Open chat
Powered by