Akıcı Konuşma Bozuklukları (Kekemelik – Hızlı Bozuk Konuşma)

Kekemelik

İstemsiz tekrarlar, ses, hece ve kelimelerin istemsiz uzamasıyla konuşmanın doğal akışının bozulması sonucu ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur. Aynı zamanda; sessiz duraklamalar ve ses üretememe, ortaya çıkan bloklar şeklinde de görülebilir.

Kekeme olan birçok birey için tekrarlamalar birincil problemdir. Kekemelik genellikle seslerin fiziksel olarak üretilmesi ve düşüncelerin kelimelere dökülmesi ile ilgili bir problem değildir. Sağlıklı bir sözlü iletişimi etkileyecek şekilde geniş bir şiddet yelpazesi kapsamaktadır.

Kekemelik,  çocuklarda yetişkinlere oran ile daha çok rastlanan bir olaydır. Okul öncesi çağındaki çocukların %5’i kekemedir. Kekemeliğe korkunun ve stresin neden olmayacağı, bunların sadece tetikleyebileceği ya da genetik olarak yatkın bireyin bu konuşma bozukluğunu oluşturmasına katkı sağlayacağı bilinmektedir.

Kekemelik 3 semptom şeklinde görülür.

Kekemeliği yeni başlayan küçük çocuklarda ilk başlarda genellikle hece ve ses tekrarları görülür. Bireyin duyguları kekemelik nedeni ile etkilendikçe ve birey kekemeliğe karşı farkındalık ve hassasiyet kazanmaya başladıkça diğer ikincil semptomlar da oluşmaya başlayabilmektedir. Bunlar ;

-Yüz ve El Tikleri
-El ve Ayak Hareketleri
-Utanç Duygusu
-Kelime Değiştirme Davranışı
-Korku/Kaygı Bozukluğu
-Sosyal Çevreden Kaçınmadır

Bu ikincil semptomlar her kekemede bulunmak zorunda değildir. Sadece biri veya hepsi de görülebilmektedir.

Call Now Button
Open chat
Powered by