Ses Bozuklukları

Ses Bozuklukları

Kişinin ses kalitesinin, perdesinin ve şiddetinin benzer yaş, cinsiyet, kültürel geçmiş ve coğrafik yerleşimdeki bireylere göre farklılaşmaya başladığı durumlarda ses bozukluğu ortaya çıkar. Yapısal, fonksiyonel ya da her iki sebeple birden kişinin gırtlak mekanizmasının ses talebini karşılayamaması ses bozukluğunu akla getirmelidir.

Ses terapisindeki amaç; kişinin sesini daha verimli ve etkin kullanabileceği kişisel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak bir düzeye getirmektir. Bazı ses hastalıklarının düzelmesinde ses terapisi tek başına yeterli olurken, bazı durumlarda ek medikal tedavi ya da cerrahi müdahale sonrası ses terapisinin verilmesi gibi farklı şekillerde de uygulanabilmektedir. Ses terapisinde hastaya, öncelikle ses sağlığını nasıl koruyacağı anlatılmakta, sonrasında belirlenen hedef sese ulaşılmasına yönelik egzersizler öğretilmekte ve günlük hayata aktarımı hedeflenmektedir.

Ses bozukluğu olan kişiler için öncelikle bir hekim muayenesi gerekmektedir. Hekim, kişiye tıbbi tedavi gerektiğinde bunu uygulayabilmekte ya da ses terapisi gerektiğinde bir konuşma bozuklukları uzmanına yönlendirebilmektedir.

Call Now Button
Open chat
Powered by