İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

İşitme kaybı, çocuğun dil ve konuşma gelişiminde gecikmelere ve yetersizliklere neden olmaktadır. Öncelikli amaç işitme kaybının bir an önce tanılanması ve kalıcı bir işitme kaybı var ise uygun odyolojik değerlendirmeler yapılarak çocuğun işitme cihazı / koklear implant vb. desteklerle iyi bir işitmeye sahip olmasının sağlanmasıdır. İşitme cihazı / koklear implant kullanan bireylerin cihazlanma ve tanılanma yaşı, gelişimsel özellikleri ve dil ve konuşma becerileri çocuğa göre farklılık göstermektedir.

Çocuğun bireysel özellikleri ve yaşı dikkate alınarak, dil ve konuşma becerileri terapi ile desteklenmeli, alıcı-ifade edici dil becerileri ve artikülasyon bozukluklarına yönelik bir uzmandan destek alınmalıdır.

Call Now Button
Open chat
Powered by