Fonolojik (Ses Bilgisel) Bozukluk

Fonolojik (Ses Bilgisel) Bozukluk

Fonolojik bozukluğu olan kişilerde, kişinin çeşitli sesleri yanlış kullanması, seslerin yerlerini değiştirmesi ya da sesleri düşürmesi görülmektedir.

Fonolojik bozuklukta, hatalarda tutarsızlık görülmektedir. Örneğin kişi “kilit” yerine bir sefer “kitil”, bir sefer “tilik” diyebilir.

Fonolojik (Sesbilgisel) bozukluğu tedavisinde dil ve konuşma terapisi uygulanır. Çocuklara uygulanan terapilerde belirli seslerin nasıl oluşturulacağı öğretilir, çocuğa seslerle ve seslerin çıkış şekilleri, çıkış yönleri ile ilgili farkındalık kazandırılır. Çocuğun karıştırdığı sesler ile ilgili görsel destekler sağlanır.

Call Now Button
Open chat
Powered by